Opublikowany: pon, Lis 16th, 2020

Prewencja kryminalna – studia. Czy warto?

Współcześnie osoby wybierające się na studia mogą wybierać z bardzo szerokiej oferty uczelni publicznych i prywatnych. Obok kierunków informatycznych i ekonomicznych oraz takich jak prawo czy socjologia, dużą popularnością w ostatnich latach cieszą się także inne kierunki. Coraz więcej osób decyduje się na przykład na studiowanie prewencji kryminalnej. Dlaczego tak się dzieje? Czy warto wybrać się na ten kierunek i gdzie można go studiować? Odpowiadamy.

young-791849_1280 (1)

Czym jest prewencja kryminalna?

Prewencję kryminalną ogólnie można nazwać po prostu zapobieganiem przestępczości. Mimo że jest to określenie bardzo zdawkowe, dość dobrze oddaje istotę zagadnienia. W ogólnym rozumieniu prewencja kryminalna to bowiem wszystkie działania, mające na celu zmniejszenie liczby przestępstw i zapobieganie im, poprzez wpływanie na potencjalnych przestępców i osoby, które już dopuściły się czynności kryminalnych oraz ograniczenie okazji do popełnienia przestępstwa.

Główną instytucją w naszym kraju, która specjalizuje się w prewencji kryminalnej, jest oczywiście Policja, ale w pojęciu tym ujęte są także wszystkie instytucje państwa oraz podejmowane przez nie działania, mające na celu eliminowanie przestępstw.

Prewencja kryminalna jako kierunek studiów

Prewencja kryminalna to także kierunek studiów lub – jak w przypadku wielu uczelni – specjalizacja na kierunku pedagogika czy kryminologia. Osoby udające się na studia z zakresu prewencji kryminalnej zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które umożliwiają im rozpoznawać czynniki, będące potencjalnym przyczynkiem do wystąpienia zagrożenia kryminalnego czy sytuacji kryzysowych.

Jakie kompetencje zdobywa absolwent na kierunku prewencja kryminalna? Studia przygotowują do analizowania i diagnostyki patologii społecznych oraz mechanizmów, jakimi rządzą się zjawiska kryminogenne. Dodatkowo, absolwenci kierunków takich jak kryminologia czy pedagogika z tą specjalizacją potrafią rozpoznawać potrzeby i oczekiwania osób będących częścią środowisk patologicznych. Ponadto, studenci zdobywają wiedzę prawną i etyczną, które są nieodzowną częścią pracy w instytucjach zajmujących się prewencją kryminalną.

Gdzie można pracować po ukończeniu prewencji kryminalnej? Studia takie przygotowują przede wszystkim do pracy w Policji – przede wszystkim w wydziale prewencji. Absolwenci znajdują jednak zatrudnienie także w Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbach Specjalnych, sądach, prokuraturze czy placówkach prewencyjnych i organizacjach pozarządowych. Możliwych ścieżek kariery jest zatem wiele.

Gdzie studiować pedagogikę lub kryminologię?

Osoby, które chcą studiować prewencję kryminalną, mają bardzo duży wybór. Wiele uczelni publicznych i prywatnych umożliwia zdobywanie wiedzy z zakresu tej dziedziny. Niektóre uczelnie oferują możliwość studiowania kryminologii lub pedagogiki z tą specjalnością. Jeśli chcesz nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu prewencji kryminalnej, zapoznaj się z ofertą Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Uczelnia ta oferuje studiowanie pedagogiki ze specjalizacją pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii, która przygotowuje nie tylko do pracy w Policji czy Straży Miejskiej, ale także w zakładach karnych, szkołach, domach dziecka czy ośrodkach pomocy społecznej.

Comments

comments