Opublikowany: czw., paź 1st, 2020

Specjalności w pedagogice – która jest dla Ciebie?

Powszechnie uważa się, że pedagogika straciła prestiż, którym jeszcze do niedawna mogła się pochwalić. Prawdą jest, że obecnie bardziej oblegane są kierunki prawnicze, ekonomiczne i techniczne, warto jednak mieć na uwadze fakt, że pedagogika nadal jest kierunkiem studiów o dużej renomie.

bag-1868758_1280

To, że kierunek ten nie cieszy się taką popularnością jak jeszcze kilkanaście lat temu, bierze się w dużej mierze z faktu, że wielu osobom wydaje się on mało interesujący. Warto zatem wiedzieć, jaka tak naprawdę jest pedagogika. Studia te oferują kilka ścieżek rozwoju – w tym artykule wskazujemy, jakie są specjalności w pedagogice.

Pedagogika – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna to jedna z najczęściej wybieranych specjalności na studiach pedagogicznych. Na tej specjalności uczelnie przygotowują teoretycznie i metodycznie studentów do pracy nauczyciela, tłumacząc też, jaką rolę odgrywa przedszkolna i wczesnoszkolna edukacja oraz na czym polega jej istota.

Specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kładzie duży nacisk na pracę z dziećmi w grupie oraz pracę indywidualną z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pedagogika na tej specjalności dotyczy również organizacji przedszkolnego i wczesnoszkolnego środowiska pracy i zabawy dziecka oraz współpracy z rodzicami.

Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie

Na specjalności Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie studenci zdobywają wiedzę ogólnopedagogiczną oraz wiedzę na poziomie socjologicznym, psychologicznym i filozoficznym, które są potrzebne do kształcenia i wychowania w zakresie pedagogiki wspierającej. Na tej specjalności student uczy się diagnozować potrzeby osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz pracować z nimi. Uczelnie, które oferują taką specjalność, skupiają się przede wszystkim na przekazywaniu wiedzy, kompetencji i umiejętności dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, tworzenia dla nich odpowiednich ścieżek edukacyjnych oraz rehabilitacji osób z wielozakresową niepełnosprawnością.

teacher-4784916_1280

Pedagogika resocjalizacyjna – studia

Inną bardzo popularną specjalnością jest Pedagogika resocjalizacyjna. Studia takie skupiają się na przekazywaniu wiedzy o wychowaniu i edukowaniu osób niedostosowanych społecznie. Studenci uczą się diagnozować mechanizmy i przyczyny zachowań i zaburzeń, które stoją na przeszkodzie w socjalizacji człowieka. Osoba, która ukończy specjalność Pedagogika resocjalizacyjna, powinna być gotowa do działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego zarówno z grupą, jak i pojedynczymi osobami w środowisku otwartym i zamkniętym. Jeśli interesuje Cię Pedagogika resocjalizacyjna, zapisz się na pedagogikę na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Inne specjalności na kierunku pedagogika

Współczesna oferta szkół wyższych jest bardzo zróżnicowana, bowiem każda szkoła stara się w jak najlepszym stopniu trafić w oczekiwania i wymagania kandydatów, uwzględniając oczywiście także aktualne potrzeby rynkowe. Przykładowo, na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi można studiować także pedagogikę na specjalności Asystent osoby starszej z elementami andragogiki oraz Coaching. Każda zainteresowana osoba powinna zatem znaleźć ścieżkę odpowiednią dla siebie.

Comments

comments